Muziektherapie (op locatie)

‘Muziektherapie op locatie’ houdt in dat ik naar clienten toe ga met mijn muziekinstrumenten. Dat kan een instelling zijn waar mensen verblijven of bij mensen thuis. Vervoer kan een grote drempel zijn om aan muziektherapie te kunnen deelnemen. Ik wil deze drempel verlagen door naar de mensen toe te gaan.

‘Wat is muziektherapie eigenlijk?’

Ik krijg deze vraag vaak te horen. Daarom zal ik hier kort uitleggen wat muziektherapie inhoudt. Muziektherapie is een non-verbale therapie waarbij muziek als middel ingezet wordt om aan een hulpvraag te werken. Het is een therapie die zich richt op het handelen en de ervaring van cliënten.

Bij muziektherapie zal ik aan een behandeldoel gaan werken die aansluit op de hulpvraag van een cliënt. Hulpvragen voor muziektherapie kunnen ontstaan uit problemen of bijzonderheden die zich voordoen op het gebied van emotie, gedrag, cognitie, het sociale vlak en/of het fysieke vlak. De behandeldoelen van waaruit ik werk richten zich met name op:
* Observatie
* Vergroten van de zelfwaarde
* Identiteitsbesef
* Vermindering en ontladen van spanning
* Leren omgaan met emoties
* Rouwverwerking
* Sociale vaardigheden vergroten
* Voorkomen van eenzaamheid en depressie

Om aan het behandeldoel te werken zet ik muzikale werkvormen in. Dit kunnen zowel receptieve werkvormen (bijvoorbeeld: luisteren naar muziek) als actieve werkvormen zijn (bijvoorbeeld: liederen zingen of improviseren met ritmes op trommels). Uiteindelijk zal er een proces ontstaan dat zich richt op verandering, ontwikkeling, stabilisatie en/of acceptatie.

Bij muziektherapie ga ik altijd uit van de interesses en de mogelijkheden van cliënten. Cliënten hoeven geen instrument te kunnen bespelen: iedereen kan muziek maken en alle muziek mag er zijn. Muziek raakt mensen. Het is een prachtig medium om mee te werken. Ik vind het heel bijzonder om door middel van muziek mensen te kunnen begeleiden.

Onderzoek over het effect

Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar die het positieve effect van muziektherapie aantoont. In dit artikel vindt u een overzicht. Heel informatief zijn verder de college’s van neuropsycholoog Erik Scherder. Eén daarvan is hieronder te bekijken/beluisteren.